IP Telefonie
van Esprit Telecom

Meer flexibiliteit en efficiency tegen lagere kosten

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Esprit Telecom zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Esprit Telecom diensten en/of goederen, van welke aard dan ook, aan een afnemer levert.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

U kunt hier de algemene leveringsvoorwaarden van Esprit Telecom B.V. downloaden.

Wilt u meer infomatie?
Bel 088 0068 170